Fix ගිණුම භාවිතා කරනු ලබන්නේ මුදල් යුගල, ක්‍රිප්ටෝ මුදල්, රත්රන් සහ රිදී වැනි විවිධාකාර වෙළඳ මෙවලම් වෙළඳාම් කිරීම සඳහාය.

1: 1000 දක්වා ලෙවරේජ් අගයක් ලැබීම මගින් ආරම්භක කුඩා ප්‍රාග්ධනයක් භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට සැලකිය යුතු ලාභයක් ලබා ගැනීමට හැකි වේ. මෙම ගිණුම ප්‍රශස්ත වෙළදාම සඳහා මෙන්ම ස්වයංක්‍රිය උපදේශක සදහා ද සාර්ථකව භාවිතා කළ හැකිය.

විදේශ විනිමය සඳහා ගිවිසුම් පිරිවිතරය
සංකේත දිගු හුවමාරුව කෙටි හුවමාරුව ස්ප්‍රෙඩ් අගය කොටස් අගය 1
EURUSD -0,45 0,05 2 100,000 EUR
USDJPY -0,08 -0,38 2 100,000 USD
GBPUSD -0,32 -0,23 3 100,000 GBP
USDCHF 0,05 -0,5 3 100,000 USD
EURCHF -0,15 -0,3 3 100,000 EUR
AUDUSD -0,2 -0,2 3 100,000 AUD
USDCAD -0,35 -0,4 3 100,000 USD
NZDUSD -0,2 -0,2 3 100,000 NZD
EURGBP -0,35 -0,05 2 100,000 EUR
EURJPY -0,4 -0,18 2 100,000 EUR
GBPJPY -0,25 -0,38 4 100,000 GBP
GBPCHF 0,05 -0,6 5 100,000 GBP
CHFJPY -0,45 -0,19 4 100,000 CHF
EURAUD -0,8 -0,02 4 100,000 EUR
EURCAD -0,7 -0,1 4 100,000 EUR
AUDCAD -0,35 -0,3 5 100,000 AUD
AUDJPY -0,22 -0,3 5 100,000 AUD
CADJPY -0,15 -0,28 6 100,000 CAD
NZDJPY -0,1 -0,32 6 100,000 NZD
GBPCAD -0,54 -0,45 6 100,000 GBP
GBPNZD -0,78 -0,58 8 100,000 GBP
GBPAUD -0,74 -0,7 6 100,000 GBP
AUDNZD -0,5 -0,25 5 100,000 AUD
AUDCHF -0,02 -0,35 5 100,000 AUD
EURNZD -1 0,05 6 100,000 EUR
CADCHF -0,03 -0,33 8 100,000 CAD
NZDCAD -0,28 -0,35 8 100,000 NZD
USDSGD -0,8 -0,8 6 100,000 USD

ලෝහ සඳහා ගිවිසුම් පිරිවිතරය
සංකේත දිගු හුවමාරුව කෙටි හුවමාරුව ස්ප්‍රෙඩ් අගය කොටස් අගය 1
XAUUSD -0,39 -0,09 5 100 oz. tr.
XAGUSD -0,09 0 5 1000 oz. tr.

ක්‍රිප්ටෝ යුගල සඳහා
ක්‍රිප්ටෝ යුගල සීමාව සඳහා ලොට් 1 (USD) අවම ලොට් අගය උපරිම ලොට් අගය මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ නිරවද්‍යතාවය පියවර දිගු හා කෙටි ස්වැප්
BTCUSD 150 0,01 10 ඉලක්කම් 1 යි 0,01 14% වසරකට
ETHUSD 15 0,1 10 ඉලක්කම් 2 යි 0,01 14% වසරකට
DSHUSD 20 0,1 10 ඉලක්කම් 2 යි 0,01 14% වසරකට
BABUSD 30 0,1 10 ඉලක්කම් 2 යි 0,01 14% වසරකට
BSVUSD 15 0,1 10 ඉලක්කම් 2 යි 0,01 14% වසරකට
XRPUSD 0,02 100 10000 4 ක් දක්වා 10 14% වසරකට
ZECUSD 15 0,1 10 ඉලක්කම් 2 යි 0,01 14% වසරකට
EOSUSD 0,3 1 1000 ඉලක්කම් 3 යි 0,1 14% වසරකට
ETCUSD 0,6 1 100 ඉලක්කම් 3 යි 0,1 14% වසරකට
LTCUSD 10 1 100 ඉලක්කම් 2 යි 0,1 14% වසරකට
OMGUSD 0,36 1 1000 ඉලක්කම් 3 යි 0,1 14% වසරකට
සිම්බල් විස්තර ගිවිසුම් ප්‍රමාණය අවම වෙළඳාම උපරිම වෙළඳාම් මුදල් කොමිස් (r/t) ලෙවරේජ් දිගු හුවමාරුව කෙටි හුවමාරුව දින 3 හුවමාරුව වෙළඳ පැය
DJ30.c Dow Jones 30 1 0,1 100 USD 0,005% 1:10 -154,473 -158,058 සිකුරාදා 00.00-22.15, 22:30-23:00
US500.c SPX500 1 0,1 100 USD 0,005% 1:10 -19,514 -19,991 සිකුරාදා 00.00-22.15, 22:30-23:00
DE30.c Germany 30 Cash index 1 0,1 100 EUR 0,005% 1:10 -54,108 -114,135 සිකුරාදා 08.00-22.00
USTEC.c NAS100 1 0,1 100 USD 0,005% 1:10 -64,906 -66,034 සිකුරාදා 00.00-22.15, 22:30-23:00
JP225.c JP225.c 10 10 1000 JPY 0,005% 1:10 -151,065 -176,26 සිකුරාදා 00.00-23.00
UKOIL.c Crude Oil Brent Cash 10 1 1000 USD 0,005% 1:10 -0,948 0,319 සිකුරාදා 02.00-23.00
WTI_OIL West Texas Crude Oil 10 1 1000 USD 0,005% 1:5 -1,012 0,204 සිකුරාදා 02.00-23.00

කොටස් - එක් ගණුදෙනු මෙවලමක් සඳහා ඇති පරිමා ඒකකයකි. එය මූලික මුදල් වල ඒකක 100,000 ට සමාන වේ.

සීමා මට්ටම හා නියෝග නැවතුම - වත්මන් මිල හා ඇනවුමක් මට්ටම (ලකෂය) අතර අවම පරතරය. මෙම පරතරය තුල, ලාභ ගැනීම, අලාභ නැවතුම සහ ආරම්භ වීමට නියමිත නියෝග ඇණවුම් කළ නොහැකිය. මෙම පරාසය තුළ ඇණවුම් නියෝග දීමට උත්සාහ කරන විට සේවාදායකය මඟින් දෝෂ පණිවිඩයක් එවන අතර මෙම නියෝග පිළිනොගනී. සීමා මට්ටම හා නියෝග නැවතුම යන දෙකම සාමාන්‍ය spread (පැතිර) අගය සමාන වේ.

හිමාංක මට්ටම - ඉටු කිරීමට සමීප නියෝග වෙනස් කිරීමට නොහැක. මෙම මට්ටම තුළ ක්‍රියාත්මක වීමට ඇති නියෝග වෙනස් කිරීමට, මකා දැමීමට හා ස්ථාන වෙනස් කිරීමට නොහැක. හිමාංක මට්ටමේ වටිනාකම, ගනුදෙනු මෙවලම් වල spread අගයේ අඩකට සමාන වේ.

හුවමාරු අනුපාතය - රැයක් පුරාවටම ගණුදෙනුව තබා ගැනීම සඳහා ඇති ගෙවීමයි. [හුවමාරු වටිනාකම අංකයක් ලෙස පෙන්නුම් කරයි.] මෙම හුවමාරු අගය ධන අගයක් ගැනීමට ද, සෘණ අගයක් ගත හැකි අතර එය පොලී අනුපාතය අතර වෙනස ලෙස ගණනය කරයි. හුවමාරු අගය සේවාදායක කාලය මත දින පතා 00.00 දී ගනු ලබයි. බදාදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා හුවමාරු අගය තුන් ගුණයකින් වැඩි වේ. හුවමාරු අනුපාතය යනු ව්‍යවහාර මුදල් යුගලයේ එක පිප් එකකට මිල, කොටස් ගණනින් හා දින ගණනින් වැඩි කර පසු ලැබෙන අගය යි.

ආන්තික ඇමතුම - වෙළඳ ගිණුමේ ආන්තිකය මුදල කොටස් අතර අනුපාතය විසින් අවසර මට්ටමට පහළින් යන විට ඇති වන අනතුරු ඇඟවීමකි. මෙම අවස්ථාවේ දී, වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් අනූව සේවාදායකයාගේ අනතුරු ස්ථාන එකක් හෝ කිහිපයක් වසා දැමීමට [අවශ්‍ය නොවන] තැරැව්කරුවන්ට අයිතියක් තිබේ.

පිටත නතර වීම් - වෙළඳ ගිණුමේ ආන්තිකය වටිනාකම කොටස් අතර අනුපාතය විසින් අනුමත මට්ටමට පහළින් යන විට පෙන්නුම් කරන ඈවර මට්ටමයි. මෙම අවස්ථාවේ දී, වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් අනූව ගිණුමේ සෘණ ශේෂ වැළැක්වීම සඳහා සේවාදායකයාගේ අවශ්‍ය නොවන අනතුරු ස්ථාන එකක් හෝ කිහිපයක් වසා දැමීමට තැරැව්කරුවන්ට අයිතියක් තිබේ

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් සහ දර්ශක සඳහා එකවර වැසීම් ඇතුලත් නොවේ.

*XAUUSD leverage is decreased to 1:200 until the end of high volatility period caused global crisis 2020. Leverage could be decreased without prior notice for any instrument or account depending on current market conditions and account balance.

***වෙළඳපොල වැසීමට පැයකට පෙර, සීමා ඇමතුම/නැවතීම් මට්ටම 200% දක්වා පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව ඉහල යා හැකිය. එබැවින් සතිඅන්තයේ විවෘත කර තබන වෙළදාම් පිලිබදව සැලකිලිමත් වන්න.

****ශක්තිමත් වෙළෙඳපොළ වෙනස් වීම් ඇති විට, MT සේවාදායකය සැම විටම පරතර මට්ටම නිවැරදිව ගණනය නොකරන බැවින් පුවත් වෙළෙඳාම මෙම ගිණුම් වර්ගය සඳහා සහය නොදක්වයි. [උදාහරණයක් ලෙස ප්‍රධාන ආර්ථික පුවතක් නිකුත් වූ නිසා]

තවදුරට….
අපිව අනුගමනය කරන්න