මෙටට්‍රේඩ 4 දැනට අන්තර්ජාල වෙළෙඳාම සඳහා වඩාත් ජනප්‍රිය වේදිකාවකි. විශාල ප්‍රමාණයෙන් ඇති ප්‍රස්ථාරික මෙවලම් හා ඒකාබද්ධ දර්ශක මඟින් තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ, සැබෑ කාලය තුළ විදේශ විනිමය අනුපාත සමඟ පහසුවෙන් හා සරලව ගණනය කළ හැකි අතර එමඟින් කාර්යක්ෂම ලෙස වැදගත් දත්ත එකතු කිරීම ද කළ හැකි වේ. දෙවනුව ඇති නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම මඟින් සිද්ධීන් මත හා කාලීන තීරණ ගැනීමට අවසර දේ. විවිධ වර්ගයේ නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීමට හා වෙළෙඳ උපාය මාර්ග නවීකරණය කිරීමට හැක.

MetaQuotes භාෂා 4 (MQL4) මඟින් දර්ශක හා විද්වත් උපදේශකයින් පුළුල් පරාසයක භාවිතා කිරීමට මෙන්ම තමන්ගේම වෙළෙඳ උපාය මාර්ග හා පිටපත් නිර්මාණය කිරීමට හා පරීක්ෂා කිරීමට හැකි වේ.

වේදිකාව මඟින් ඇති ප්‍රධාන වාසි

  • වෙළඳාම් කටයුතු සඳහා සුපිරි ආරක්ෂක මාර්ග ඇත
  • වෙළඳාම සඳහා විවිධ කාල පරාස භාවිතා කළ හැක
  • විවිධ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රම : ක්‍ෂණික ක්‍රියාකරවීම හා වෙළෙඳපොළ ක්‍රියාත්මක කරවීම
  • ඔබේ ම, දර්ශකයන් හා පිටපත් නිර්මාණය කිරීමට සහ පරීක්ෂා කිරීමට අවස්ථාව ඇත.
  • සැබෑ කාලය තුළ තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය සඳහා ඵලදායී මෙවලම් ඇත;
  • විවිධ තොරතුරු ආයතන මඟින් පුවත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබීම. දැනට MT 4 මඟින් ලෝකක් ප්‍රසිද්ධ ඩව් ජෝන්ස් පුවත් ආයතනය පුවත් ලබා දේ.

වින්ඩෝස් සඳහා මෙටාට්‍රේඩර් 4 බාගත කිරීම

මැක් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා මෙටාට්‍රේඩර් 4 බාගත කිරීම

ඇපල් වර්ගයේ ජංගම දුරකථන සඳහා මෙටට්‍රේඩ 4 බාගත කර ගන්න

ඇනරොයිඩ් ජංගම දුරකථන සඳහා මෙටට්‍රේඩ 4 බාගත කර ගන්න

වැදගත් තොරතුරු කියවන්න!

Windows මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා යාවත්කාලීන කිරීම් 2018 ජූලි 10 වන දින Microsoft විසින් නිකුත් කර ඇත. මෙම යාවත්කාල කිරීම් ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසුව, MetaTrader 4 සහ MetaTrader 5 වෙළඳ වේදිකා වල සේවාදායක කොටස් මෙන්ම TeamWox පද්ධතියද නැවත ආරම්භ කරන විට අත්හිටුවීම විය හැකිය:

KB4338815 Windows 8.1 සහ Windows සර්වර් 2012 R 2 සඳහා
KB4338818 Windows 7 සර්විස් පැක් 1 සහ Windows සර්වර් 2008 R 2 සර්විස් පැක් 1 සඳහා

Support.microsoft.com වෙබ් අඩවියේ යාවත්කාලීන විස්තර වලට අනුව, Microsoft දැනටමත් මෙම ගැටළු විසඳීමට කටයුතු කරමින් සිටියි:

KB4338815 යාවත්කාලීනයේ දන්නා ගැටළු

ගැටලුවේ ලක්ෂණය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය
මෙම යාවත්කාලීනය ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු, ජාල අධීක්ෂණ කාර්ය භාරයන් ධාවනය කරන සමහර උපාංගවලට ධාවන තත්වයක් හේතුවෙන් 0xD1 නැවතුම් දෝෂය හටගනු ඇත.     

දැනට, මෙම ගැටළුව සඳහා කිසිදු විසඳුමක් නොමැත.

Microsoft පිළියමක් සඳහා කටයුතු කරමින් සිටින අතර ජූලි මස මැද භාගයේදී විසඳුමක් ලැබෙනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
SQL සේවාදායක සර්වරය නැවත නැවත ආරම්භ වීම වරින් වර සිදුවිය හැකි අතර “Tcp port දැනටමත් භාවිතයේ පවතී” යන දෝෂය මේ සමඟ පැමිණිය හැකිය.     

දැනට, මෙම ගැටළුව සඳහා කිසිදු විසඳුමක් නොමැත.

Microsoft පිළියමක් සඳහා කටයුතු කරමින් සිටින අතර ජූලි මස මැද භාගයේදී විසඳුමක් ලැබෙනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
ලෝක ව්‍යාප්ත වෙබ් ප්‍රකාශන සේවාව (W3SVC) නැවැත්වීමට පරිපාලකයෙකු උත්සාහ කරන විට, W3SVC "නැවතුම්" තත්වයක පවතින නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම නැවැත්වීමට හෝ නැවත ආරම්භ කිරීමට නොහැකිය.     

දැනට, මෙම ගැටළුව සඳහා කිසිදු විසඳුමක් නොමැත.

Microsoft පිළියමක් සඳහා කටයුතු කරමින් සිටින අතර ජූලි මස මැද භාගයේදී විසඳුමක් ලැබෙනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

KB4338818 යාවත්කාලීනයේ දන්නා ගැටළු

ගැටලුවේ ලක්ෂණය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය
නැතිවූ ගොනුවකට අදාළ Windows සහ තෙවන පාර්ශවීය මෘදුකාංග සමඟ ගැටළුවක් පවතී (oem<number>.inf). මෙම ගැටළුව නිසා, ඔබ මෙම යාවත්කාලීනය යෙදීමෙන් පසුව, ජාල අතුරුමුහුණත් පාලකය ක්‍රියා කිරීම නවත්වනු ඇත.     

ජාල උපාංගය සොයා ගැනීමට, devmgmt.msc දියත් කරන්න; එය වෙනත් උපාංග යටතේ දිස්වනු ඇත.
NIC ස්වයංක්‍රීයව නැවත සොයා ගැනීමට සහ ධාවක ස්ථාපනය කිරීමට, ක්‍රියා මෙනුවෙන් දෘඩාංග වෙනස්කම් සඳහා ස්කෑන් තෝරන්න.

විකල්පයක් ලෙස, උපාංගය දකුණු-ක්ලික් කර යාවත්කාලීන කිරීම තේරීමෙන් ජාල උපාංගය සඳහා ධාවක ස්ථාපනය කරන්න. යාවත්කාලීන කළ ධාවක මෘදුකාංග සඳහා ස්වයංක්‍රීයව සෙවීම තෝරන්න හෝ ධාවක මෘදුකාංග සඳහා මගේ පරිගණකය පිරික්සන්න.

මෙම යාවත්කාලීනය ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසුව, ධාවන තත්වයක් හේතුවෙන් ජාල අධීක්ෂණ කාර්ය භාරයන් ධාවනය කරන සමහර උපාංගවලට 0xD1 නැවතුම් දෝෂය ලැබෙනු ඇත.     

දැනට, මෙම ගැටළුව සඳහා කිසිදු විසඳුමක් නොමැත.

Microsoft පිළියමක් සඳහා කටයුතු කරමින් සිටින අතර ජූලි මස මැද භාගයේදී විසඳුමක් ලැබෙනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
SQL සේවාව නැවත ආරම්භ කිරීම විටින් විට “Tcp port දැනටමත් භාවිතයේ පවතී” යන දෝෂය සමඟ ඇති විය හැකිය.     

දැනට, මෙම ගැටළුව සඳහා කිසිදු විසඳුමක් නොමැත.
Microsoft පිළියමක් සඳහා කටයුතු කරමින් සිටින අතර ජූලි මස මැද භාගයේදී විසඳුමක් ලැබෙනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

ලෝක ව්‍යාප්ත වෙබ් ප්‍රකාශන සේවාව (W3SVC) නැවැත්වීමට පරිපාලකයෙකු උත්සාහ කරන විට, W3SVC "නැවතුම්" තත්වයක පවතින නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම නැවැත්වීමට හෝ නැවත ආරම්භ කිරීමට නොහැකිය.
     

දැනට, මෙම ගැටළුව සඳහා කිසිදු විසඳුමක් නොමැත.
Microsoft පිළියමක් සඳහා කටයුතු කරමින් සිටින අතර ජූලි මස මැද භාගයේදී විසඳුමක් ලැබෙනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

ඔබ මෙම යාවත්කාල කිරීම් ස්ථාපනය නොකරන ලෙස අපි තරයේ නිර්දේශ කරමු. යාවත්කාලීනයන් දැනටමත් ස්ථාපනය කර ඇත්නම්, වෙළඳ වේදිකා හෝ TeamWox පද්ධතිය සමඟ ඇති ගැටළු මඟහරවා ගැනීම සඳහා ඒවා ඉවත් කරන ලෙස අපි නිර්දේශ කරමු.
අවධානය: යාවත්කාලීන කිරීම් ඉවත් කිරීමෙන් පසු මෙහෙයුම් පද්ධතිය නැවත ආරම්භ වේ.

පුහුණු වීම
ලබා ගන්න
වෙළෙඳපොළට නවක ද? "ආරම්භ කරන්න" යන කොටස භාවිතා කරන්න පුහුණු වීම ආරම්භ කරන්න

MetaTrader 4 (MT4) යනු අද වන විට FOREX හි ලොව ජනප්‍රියම අන්තර්ජාල වෙළඳ වේදිකාව වේ, වන අතර එය තැරැව්කරුවන් සහ වෙළෙඳුන් අතර බොහෝ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සහ සමීක්ෂණ මගින් සනාථ කර ඇත. මෙම වේදිකාව (වෙනත් ආකාරයකින් පර්යන්තයක් ලෙස හැඳින්වේ) වෙළෙන්දෙකු සඳහා වන ප්‍රධාන වැඩ කරන මෙවලම වන අතර, එමගින් ඔහුට හෝ ඇයට මුදල් හා ක්‍රිප්ටෝ මුදල් යුගල වශයෙන් මෙන්ම ලෝහ, බොරතෙල්, කොටස් සහ කොටස් දර්ශක සමඟ ගනුදෙනු කළ හැකිය.

MetaTrader 4™ හි ඇති ප්‍රධාන වාසි වනුයේ දැවැන්ත ක්‍රියාකාරිත්වය බුද්ධිමය අතුරු මුහුණතක් සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමයි. එමඟින් ආධුනික පරිශීලකයෙකුට පවා එය පහසුවෙන් ප්‍රගුණ කර පැය කිහිපයකින් වෙළඳාම ආරම්භ කළ හැකිය.

MT4 යනු මිනිත්තු 1 සිට මාස 1 දක්වා විවිධ කාල පරාසයන් තුළ වෙළඳාම් කිරීමට අවස්ථාව සලසන, ඔන්ලයින් ප්‍රස්ථාරවල FOREX මිල ගණන් වල සුළු හෝ චලනයන් අල්ලා ගැනීමට හැකියාව සහිත සහ ක්ෂණික හා ප්‍රමාද වූ ක්‍රියාත්මක කිරීම් භාවිතා කරමින් විවිධ වෙළඳ උපාය මාර්ග අනුගමනය කළ හැකි වේදිකාවකි.
MT4 යනු තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය සඳහා ආකර්ෂණීය අවස්ථාවකි. ප්‍රවීණයන් MetaTrader 4 සඳහා දර්ශක දහස් ගණනක් සංවර්ධනය කර ඇත. වඩාත් ජනප්‍රිය හා පරීක්‍ෂා කරන ලද ඒවා දැනටමත් වේදිකාව තුළ ගොඩනගා ඇති අතර ග්‍රැෆික් විශ්ලේෂණය සඳහා අවශ්‍ය මෙවලම් සමඟ අනුපූරක වේ.
MT4 යනු රොබෝ උපදේශකයින්ගේ සහාය ඇතිව ස්වයංක්‍රීය වෙළඳාමට (algotrading) ඇති හැකියාවයි. රොබෝ උපදේශකයින් යනු Forex වෙළඳපල හා වෙනත් වෙළඳපලවල වෙළඳාම් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති විශේෂ පරිගණක වැඩසටහනකි. මෙම රොබෝ උපදේශකයින් දිනකට පැය 24 ක්, මුදල් වෙළඳපොලේ සතියේ දින 5 ක් සහ ක්‍රිප්ටෝ-මුදල් වෙළෙඳපොළවල සතියේ දින 7 ක් ගනුදෙනු කරන අතර ආධුනිකයින්ට සහ පළපුරුදු වෙළෙඳුන්ට ඔවුන්ගේ කාලය ඉතිරි කරගෙන සහ මනස මහන්සි නොකර ලාභයක් ලබා ගත හැකිය.
MT4 යනු සමාජ වෙළඳාම භාවිතා කරමින් වෘත්තීය වෙළෙඳුන්ගේ අත්දැකීම් වලින් ප්‍රයෝජන ගැනීමට, ඔබේ ප්‍රාග්ධනය කළමනාකරණයට (PAMM සේවාව) එනම් හුවමාරු කිරීමට හෝ ඔවුන්ගේ ගනුදෙනු ස්වයංක්‍රීයව පිටපත් කිරීමට (වෙළඳ පිටපත් සේවාව) සදහා සහය ලබා දෙන වේදිකාවක් ද වේ).

ඉහත කරුණු වලට අමතරව, MetaTrader 4 වෙළඳ පද්ධතියට විවිධ සාර්ව ආර්ථික දත්ත මුදා හැරීම පිළිබඳව වෙළෙන්දාට දැනුම් දෙන ප්‍රවෘත්ති සංග්‍රහයක් ඇතුලත් වන අතර, එයට වර්තමාන මිල ගණන් සහ උච්චාචනය මෙන්ම Forex සහ අනෙකුත් මූල්‍ය වෙළඳපොළවල මධ්‍ය හා දිගු කාලීන ප්‍රවණතා ඇතුලත් වේ.
එසේම, පර්යන්තයේ පහත ඇති “Signals” සහ “Market” ටැබ් භාවිතා කරමින් වෙළෙන්ඳෙකුට MetaTrader 4 සංවර්ධකයින්ගේ ද්වාරය වෙත ගොස් එහි වෙළඳ සංඥා සඳහා දායකත්වයක් මිලදී ගත හැකි අතර දර්ශක සිය ගණනක් නොව දහස් ගණනක් පරීක්ෂා කර මිලදී ගත හැකිය. එමෙන්ම ස්ක්‍රිප්ට් සහ රොබෝ උපදේශකයින් ද ලබා ගත හැකිය. ඊට අමතරව, මෙම ද්වාරය මඟින් වෙළෙන්දාට පළපුරුදු ක්‍රමලේඛකයින් සිය ගණනක් ඉදිරිපත් කරයි, ඔවුන්ගෙන් ඔබට මෙම නිෂ්පාදන තනි තනිව ඇණවුම් කළ හැකිය. මේ අනුව, MT4 සත්‍ය වශයෙන්ම වෙළෙන්දාගේ වෘත්තීය අවශ්‍යතා හැකිතාක් සපුරාලිය හැකි බහුකාර්ය සංකීර්ණයකි.

 

MetaTrader 4 වේදිකාව භාවිතා කිරීම ආරම්භ කිරීම සඳහා ගත වන්නේ මිනිත්තු කිහිපයක් පමණි. එය ඔබේ පරිගණකයේ ස්ථාපනය කිරීම සරල වන අතර වෙනත් මෘදුකාංග හෝ පරිගණක ක්‍රීඩාවක් ස්ථාපනය කිරීමට වඩා වෙනස් නොවේ. ස්ථාපනය කර ඇති මෙහෙයුම් පද්ධතිය මත පදනම්ව වින්ඩෝස් හෝ මැක් සඳහා NordFX වෙබ් අඩවියේ ඇති "බාගන්න" බොත්තම ක්ලික් කර ගොනුව ඔබේ පරිගණකයේ ධාවනය කරන්න.

ඔබේ, වෙළෙන්දාගේ කැබිනට්ටුවේ “විමර්ශන හා පුහුණු ද්‍රව්‍ය” කොටසේ MetaTrader 4 ස්ථාපනය කර භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ සවිස්තර විස්තර සහිත වීඩියෝ ඔබට දැක ගත හැකිය. මූල්‍ය වෙලඳපොලවල ඔබේ වෙළඳාම හැකි තරම් ලාභදායී හා කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද ලිපි සහ වීඩියෝ ගණනාවක් ඔබට සොයා ගත හැකි වනු ඇත.

තවදුරට….
අපිව අනුගමනය කරන්න