අපේ වාසි

සාර්ථක වෙළෙඳාමක එක් ප්‍රධාන සාධකයක් වන්නේ ඔබ ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කුමන සමාගමක ද, සහ ඔබ වෙළෙඳ කටයුතු කරන්නේ කුමන සමාගමක ද, යන්න නිවැරදි තේරීමක් සිදු කිරීම ය. වඩාත් පහසු, කාර්යක්ෂම හා පහසු, විදේශ විනිමය වෙලඳපොලවල් වල ගණුදෙණු කල හැකි වීම ලෙස අපගේ වාසි කිහිපයක් අවධාරණය කිරීමට අප කැමතියි.

අපේ වාසි 1
තැරැව්කරුවකු සමඟ පිළිගත් ඉතිහාසයක් තිබීම 2008 දී ස්ථාපිත කරන ලඳි.
අපේ වාසි 2
ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් ගිණුමක් ලියාපදිංචි කර ගත හැකි වීම කිසිදු ලිපි ලේඛන හා කාර්යාල සංචාර අවශ්‍ය නැත
සාමාන්‍ය ගිණුම් වර්ගයක් තෝරන්න, ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.
අපේ වාසි 3
අඩුම spread අගයක් තිබිම ප්‍රධාන ව්‍යවහාර මුදල් යුගල සඳහා spread අගය 0.2 - 2 Pips වේ. මෙයබොහෝ දුරට ඔබේ වියදම් අඩු කරන අතර ලාභ වැඩි කරයි.
අපේ වාසි 4
පුළුල් පරාසයක වෙළෙඳ උපකරණ ගිණුමක් වර්ග 3 ක් සහ ව්‍යවහාර මුදල් යුගල 33 ක් සහ , වටිනා ලෝහ වර්ග.
අපේ වාසි 5
මුළු සංචලතාව ජංගම මෙටට්‍රේඩ පර්යන්ත මඟින් ඕනෑම තැනක සිට වෙළඳාම් කල හැක.
අපේ වාසි 6
ස්ථාවරත්වය හා විශ්වසනීයත්වය ස්ථාවර සේවාදායක හා වේදිකා හේතුවෙන් විශ්වාසදායක හා කාර්යක්ෂම වෙළෙඳාමක් කළ හැකි වීම.
නියෝග ක්රියාත්මක කිරීම තත්පර 0.5 වේ
පුහුණු වීම
ලබා ගන්න
වෙළෙඳපොළට නවක ද? "ආරම්භ කරන්න" යන කොටස භාවිතා කරන්න පුහුණු වීම ආරම්භ කරන්න
අපිව අනුගමනය කරන්න