MT4 සඳහා ඇති ඇන්ඩ්රොයිඩ් අයදුම් පත්‍රය ජංගම උපාංග භාවිතා කරන පරිශීලකයන් සඳහා ම විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ඇත. මෙම විශේෂාංගය මෙටට්‍රේඩ 4 වේදිකාවට සහය දක්වන අතර එයට පහසු අතුරුමුහුණතක් ඇත. මෙම යෙදුම මඟින් ඕනෑම වේලාවක ඕනෑම තැනක සිට අන්තර්ජාලය මඟින් විදේශ විනිමය උපකරණ ගණුදෙණු හැක. MT4 සඳහා ඇති ඇන්ඩ්රොයිඩ් යෙදුම වෙළෙඳ තත්වයන් වේගයෙන් වෙනස් වන විට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අවශ්‍ය වෙළඳුන් සඳහා සරල සහ පහසු විසදුම් ක්‍රමයක් වේ.

ඇතුලත් විශේෂාංග :

 • සම්පූර්ණ ගිණුම් පාලනය ඔබ සතු වේ.
 • සැබෑ කාලය තුළ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඇති මූල්‍ය උපකරණ ;
 • විභාග වෙමින් නියෝග ඇතුළුව ඇති සම්පූර්ණ වෙළෙඳ නියෝග
 • ප්‍රස්ථාර මඟින් සෘජුවම ගණුදෙණු;
 • වැඩිදියුණු කිරීම සහ අනුචලනය සමඟ ක්‍රියාකාරී තත්ය කාලීන ප්‍රස්ථාර
 • වෙළෙඳ මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියට අදාළ සියලුම ක්‍රියාත්මක වීම් සමඟ සහය දැක්වීම
 • වෙළඳාමේ මට්ටම් හා කලාප ප්‍රස්ථාර මඟින් විදහා දක්වයි.
 • සම්පුර්ණ වෙළෙඳ ඉතිහාසය
 • කාල රාමු 7ක් : M1, M5, M15, M30, H1, H4 සහ D1
 • ප්‍රස්ථාර වර්ග 3 ක් : ස්ථම්භ, candlesticks සහ කඩ ඉරි
 • පරිශීලක මිත්‍ර අතුරු මුහුණතක්
 • "නොබැඳි ප්‍රකාරය [මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම, ප්‍රස්ථාර, වත්මන් වෙළෙඳ තනතුරු සහ සියලු ගනුදෙනු ඉතිහාසය];
 • ජාලය තුළ සුරක්ෂිත දත්ත සම්ප්‍රේෂණයක් ඇත.
 • අවම දත්ත භාවිතය.

ඇනරොයිඩ් ජංගම දුරකථන සඳහා මෙටට්‍රේඩ 4 බාගත කර ගන්න

ඇන්ඩ්රොයිඩ් වෙළෙඳපොළ

ඇන්ඩ්රොයිඩ් ජංගම උපාංග සඳහා ඇති මෙටට්‍රේඩ 4 යෙදුම ඇන්ඩ්රොයිඩ් වෙළෙඳපොළ මඟින් කෙලින්ම බාගත කළ හැක:
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metaquotes.metatrader4&hl=en

ඔබ දැන් ඔබේ ඇන්ඩ්රොයිඩ් දුරකථනය සෙවුම් කරන්නේ නම්, ඔබට පහත සඳහන් ලින්කය භාවිතා කළ හැක:

ඇනරොයිඩ් වෙළෙඳපොල බාගත කළ හැකි ලින්කය.

QR පරිලෝකනය සමඟ

 • 1) QR පරිලෝකනය අයදුම් පත්‍රය ඔබගේ දුරකථනයෙන් විවෘත කරන්න
 • 2) ඔබේ දුරකථන කැමරාව පහත ඇති පරිලෝකනය මත තබන්න ඉන්පසු එය ස්කෑන් කර ගන්න.
 • 3) ඔබගේ ජංගම දුරකථනයේ තිරයේ ඇති උපදෙස් පිළිපදින්න. ඉන්පසු MT4 ඇන්ඩ්රොයිඩ් අයදුම් පත්‍රය ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට ස්ථාපනය වෙනු ඇත.
 • 4) එය භුක්ති විඳින්න!

විද්‍යුත් -තැපැල් හරහා

ඔබට විද්‍යුත් තැපෑල මගින් ද MT4 ඇන්ඩ්රොයිඩ් යෙදුම බාගත කරගත හැක.

 • 1) Use the link: http://www.androidblip.com/android-apps/metatrader-347431-download.html
 • 2) දකුණු තීරුවේ ඇති ආදාන කොටුව මත ඔබගේ විද්‍යුත්-තැපැල් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න
 • 3) යවන්න" බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
 • 4) ඉන්පසු, ඔබට බාගත කිරීමේ ලින්කය සමඟ විද්‍යුත් තැපැල් පණිවුඩයක් ලැබෙනු ඇත.
 • 5) ලින්කය මත ක්ලික් කරන්න ඉන්පසුව මෙම යෙදුම ස්ථාපනය කිරීමට ඇති උපදෙස් අනුගමනය කරන්න
 • 6) එය භුක්ති විඳින්න!
පුහුණු වීම
ලබා ගන්න
වෙළෙඳපොළට නවක ද? "ආරම්භ කරන්න" යන කොටස භාවිතා කරන්න පුහුණු වීම ආරම්භ කරන්න

Android OS is an operating system designed for smartphones, tablets and many other devices. At the moment, it is built into watches and TVs, Google glasses, various navigators, consoles and players, netbooks and smartbooks. It goes without saying that there are other operating systems, but this one is the most popular today. And that is why the developers created MetaTrader 4 Android OS for Forex trading.

Of course, this app is not only designed for working on Forex. MetaTrader 4 for Android allows you to make trades not only with major currency pairs like EUR/USD, USD/JPY or GBP/USD, but also with “exotic” ones like USD/NOK or USD/ZAR. In total, clients of the NordFX brokerage company can open deals on 33 currency pairs. Also, their trading strategies can include operations with 11 major cryptocurrency pairs: BTC/USD (bitcoin), ETH/USD (etherium), LTC/USD (litecoin), XRP/USD (ripple) etc, gold, silver, oil, major global exchange indices (US Dow Jones 30, S&P 500, NASDAQ-100, German DAX 30 and Japanese Nikkei 225).

NordFX clients should definitely pay attention to the fact that the trading platform for mobile devices based on the Android operating system allows them to enter into CFD contracts with shares of such major global companies as IBM, JP Morgan Chase, Coca-Cola, Mastercard, McDonalds, Microsoft, Volkswagen, UBER, eBay, Alibaba, Deutsche Bank and many others.
It should be noted that a trader with MetaTrader 4 Android in his hands can play both on increase and decrease of all these trading instruments, opening as long trades on buy, and short ones on sell, which multiplies their opportunities for profit.

MetaTrader 4 for Android is a full-fledged trading platform for mobile devices based on this operating system, which is practically not inferior in terms of functionality to the MT4 terminal used in desktop PCs. At the same time, it allows you to control your trading account and carry out mobile trading anytime from anywhere in the world where there is Internet. And this, you will agree, is simply necessary in our modern extra dynamic world.

Mobile trading with MetaTrader 4 includes almost all the functionality required for trading in the Forex market as well as in other global financial markets.
Download MetaTrader 4 for Android 4.0 and above, and you will find just everything you need for fundamental and technical analysis in this app. There is a news feed that reflects most important events on the planet, interactive charts (bar, Japanese candles and linear) ranging from minute to month. Dozens of trend indicators and oscillators will help you not only to study past market events, but also to predict future quotes. No doubt, graphic tools will prove useful as well. You can use them to determine support/resistance levels, understand market trends, and determine the best values for Stop Loss and Take Profit orders. One must not forget that the trader’s arsenal, armed with the MetaTrader 4 mobile trading system , contains all the main types of orders necessary for instantly executing trade orders and for transactions pending until the market situation reaches the values you need.

MT4 can work at a huge number of mobile devices running Android OS. Download this app by following instructions on the NordFX brokerage website and discover the endless possibilities of financial markets!

තවදුරට….
අපිව අනුගමනය කරන්න