වෙළෙඳ වැඩසටහන විශේෂයෙන් ම වෙළඳුන් සහ කළමනාකරුවන් සඳහා හඳුන්වා දී ඇති අතර එකම අවස්ථාවේ දී ගිණුම් කිහිපයක් සමග වැඩ කිරීමට ද හැකියාව ඇත. එය පරිශීලක මිත්‍ර අතුරු මුහුණතක් ඇති අතර සියලු ප්‍රධාන මෙටට්‍රේඩ 4 විශේෂාංග මෙන්ම ආරක්ෂිතව දත්ත සම්ප්රේෂණය ද කල හැක. මේ සඳහා උසස් ආරක්ෂක විසඳුම් පද්ධතියට ස්තුති වන්ත විය ය.

භාවිතයට පහසු වීම හා පුළුල් පරාසයක පවතින විශේෂාංග, අත්දැකීම් අඩු වෙළෙන්දන්ට පවා ඉක්මනින් ලබා ගැනීමට හැකි වන ලෙස මෙටට්‍රේඩ 4 වේදිකාව වෙළඳපළ විශ්ලේෂණය සඳහා භාවිතා කළ හැකි අතර මලිටි ටමිනලය වෙළෙඳාම සඳහා භාවිතා කළ හැක.

අනෙකුත් ප්‍රධාන වාසි

  • නියෝග විකිණීමට හා මිලදී ගැනීමට සහ ඒවා වෙනස් කිරීමට සහ තනතුරු සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් වසා දැමීමට හැක.
  • කළමනාකරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් අධීක්ෂණය සඳහා ඉඩ සලසා දෙන ආයෝජකයන්ගේ ගිණුම් සඳහා පමණක් මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ
  • එක් එක් ගිණුම් සඳහා අවශ්‍ය ගනුදෙනු පරිමාවන් අතින් හෝ ස්වයංක්‍රියව ව්‍යාප්ත කිරීම (ගණිත ක්‍රම මඟින් සමානව බෙදා හැරීම හෝ ප්‍රාග්ධන අනුපාතය අනුව ගනුදෙනු පරිමාව ස්වයංක්‍රියව ව්‍යාප්ත කිරීම)

කරුණාවෙන් සලකන්න:

  • මල්ටි ටමිනලය පිළිබඳ වූ පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය අධ්‍යනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. මෙම වැඩසටහන නිරූපණ ගිණුමක් මඟින් පරීක්ෂා කිරීම අප විසින් නිර්දේශ කරනු ලබයි.
  • සියලු කළමනාකරණ ගිණුම් එක් සේවාදායකයක් මත තිබිය යුතු ය.
පුහුණු වීම
ලබා ගන්න
වෙළෙඳපොළට නවක ද? "ආරම්භ කරන්න" යන කොටස භාවිතා කරන්න පුහුණු වීම ආරම්භ කරන්න

MetaTrader 4 MultiTerminal is a specially developed version of the world's most popular MT4 platform, which is designed both for traders who simultaneously use several trading strategies, as well as PAMM managers and trading signal providers in the NordFX Copy Trading service.

People's wisdom says that you cannot put all your eggs in one basket. So, when trading on financial markets, you need to use different trading strategies in order to diversify the risks and not lose all your funds just in one moment. Moreover, the NordFX brokerage company provides its clients with excellent opportunities for this, thanks to the widest range of trading instruments accumulated on different types of accounts: Fix, Pro, Zero and Stocks.

However, if you trade according to several strategies using only one trading terminal, there will for sure be problems, since it will be hard for a trader to evaluate the efficiency and degree of risk for each of them individually. And here comes MetaTrader 4 MultiTerminal terminal, which allows you to work with almost any number of accounts at the same time.

Thus, the NordFX client can make transactions on one specific strategy on each individual account. At the same time, using MultiTerminal , he or she can simultaneously open orders of the same volume on all accounts, or open transactions of different sizes on different accounts, given the amount of available funds, balance or profit.

Multiterminal has the same simple and intuitive interface as the standard MT4 interface for PC, but it also has a number of specific differences. Therefore, after you download the MultiTerminal on the NordFX website, we strongly recommend that you read the Manual for its use, which can be downloaded by clicking on the nearby link.

තවදුරට….
අපිව අනුගමනය කරන්න