2017 October 9

කලින් ලිපියෙන් අපි පොරොන්දු වූ පරිදි, MACD Sample හි අපගේ ඇගයීමෙන් පසු අද ලිපියෙන් ඇගයීමට ලක් කරනුයේ සංවර්ධකයින් විසින් MT4 මත පෙර ස්ථාපනය කරන ලද දෙවන රොබෝ උපදේශකයා වන Moving Average පිළිබඳවයි.

අදහස්:

  • "නිතරම, උපදේශකයන්ගේ සරල ක්‍රම බොහෝ විට වසර ගණනාවක් පුරා ලාභ ඉපැයීම ලබා දෙයි. එවැනි එක් උපදේශකයෙක් ලෙස Moving Average හැඳින්විය හැකිය. - එය සරල, ජනප්‍රිය හා අත්හදා බලා ඇත"
  • "එය වෙනස්වන සාමාන්‍යය මත පදනම් වේ. එහි අර්ථය වන්නේ එය වෙනස්වන චලනය තුලදී හොඳින් ක්‍රියා කළ බවයි, නමුත් සමාන්තර චලනයක් තුළ ඉතාම දුර්වල වේ."
  • "මෙම සරල රොබෝව මගින් ඔබට මුදල් උපයා ගත හැකි වනු ඇත, නමුත් අනෙක්වා මගින් ඔබේ මුදල් පැය කීපයක් තුල ඔබෙන් ඉවතට ගෙන යයි."
  • "මෙම උපදේශකය හඳුන්වාදීමේ කටයුතු සඳහා පමණක් මෙම පර්යන්තයෙහි ස්ථාපනය කර ඇත. - අනිත් අතට එය නිෂ්ඵලයි වේ."

මෙම උපදේශකයා සෑම විටම ප්‍රයෝජනවත් වේද? මෙම ලිපියෙන්, අපි මේ සඳහා නිවැරදිව පිළිතුරු දීමට අදහස් කරමු.

කෙසේ වෙතත්, නවකයෙකු වුවත්, මෙම උපදේශකයා ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේ ද යන්න, සාමාන්‍ය පරිදි, අපට වචන කිහිපයකින් පැවසිය හැකිය: මිලදී ගැනීමේ/විකිණීමේ සංඥාවක් නිකුත් කිරීම සඳහා, තනි moving average (MA) භාවිතා කරනු ලබන අතර, ඒ අනුව මිල ගණනය කෙරේ.

රූපය 1.

Moving Average – බිට්කොයින් ජයග්රාහකයා1 

මෙම උපදේශකයා ඇත්තවශයෙන්ම සරල වේ. - එහි ඇත්තේ සැකසුම් පහක් පමණි. අපි සියළුම පරීක්ෂාවන් සඳහා ආරම්භක ලොට් අගය ලෙස 0.1 ක් භාවිතා කරමු:

උපරිම අවදානම - මෙම සැකසුම මුදල් කළමනාකරණයට වගකිව යුතුය. ඔබ එය 0.01 දක්වා තැබුවහොත්, උපදේශකයා විසින් සෑම ගනුදෙනුවකටම ඔබගේ තැන්පතුවෙන් 1% ක් අවදානමට ලක් වේ. එහි අගය 100 දක්වා තැබුවහොත්, එම ගනුදෙනුවේ ප්‍රමාණය ඔබගේ තැන්පතුවට සමාන වේ. එවැනි විකල්පයක් ප්‍රාග්ධන ආරක්ෂණය කිරීමේ නීතිවලට අනුකූල නොවේ. එක් එක් ගනුදෙනුව ඔබගේ තැන්පතුවෙන් 2-3% නොඉක්මවිය යුතු බව පෙළ පොත් නිර්දේශ කරයි. ඒ බව පවසන අතරවාරයේ, මේ දේවල් පෞද්ගලිකවම හා වෙළඳාම්කරුගේ චරිතය හා වෙළඳ උපායමාර්ගය අනුව තීරණය කළ යුතුය.

අඩුවීමේ සාධකය - අලාභ අවම කිරීම සඳහා මෙම සැකසුම වගකිව යුතුය. නිදසුනක් ලෙස, එය 2 දක්වා සකසා ඇත්නම්, ඕනෑම පාඩු සිදු කිරීමේ ගනුදෙනුවකින් කොටස් ප්‍රමාණයෙන් අඩකින් අඩු කරනු ලැබේ.

චලනය වන කාලසීමාව - moving average (MA) පවතින කාලසීමාව වේ.

චලනය වෙනස්වීම - MA හි චලනය තීරණය කරයි.

 

අපේ සොයා ගැනීම්

කලින් සඳහන් කළ පරිදි, අප ආරම්භක ලොට් අගය ලෙස 0.1 ක් භාවිතා කළා. පරික්ෂණ කාල සීමාව 2016 ජනවාරි 01 සිට 201 ජූනි 30 දක්වා වසර එකහමාරක කාල සීමාවක් විය.

අපි EUR/USD හි ඉතිහාසය මත පදනම්ව විශාල පරිමාණයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළා. මෙම විශ්ලේෂණය සඳහා සමස්ත දින දෙකකට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වූ අතර, පැය හතරේ කාල රාමුවෙහි දී හොඳම ප්‍රතිඵලය නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකිවිය.

රූප සටහන 02 හි දැක්වෙන සැකසුම් භාවිතා කිරීමෙන් ලාභය ඇමරිකානු ඩොලර් 16131 ක් වූ අතර, එය ඇමරිකානු ඩොලර් 6180 ක උපරිම අලාභයක් සහිතව හා ඉතා ආරක්ෂාකාරී ගනුදෙනු 46 ක් තුල සිදුවිය. (සතියකට ගනුදෙනු 2 කට වඩා අඩුය, තැන්පතුවලින් උපරිම අවදානම 11% ක් විය)

රූපය 2.

Moving Average – බිට්කොයින් ජයග්රාහකයා2 

විශාල තැන්පතුවක් නොමැති වෙළඳුන් සඳහා ඉහළ වටිනාකමක් ඇති විකල්පයක් (රූපය 03). මෙහිදී, ඇමරිකානු ඩොලර් 592 ක උපරිම අලාභයක් සහිතව  පැය එකෙහි කාල රාමුව මත ඇමරිකානු ඩොලර්  1202 ක ලාභයක් ලැබිණි. මුළු ගනුදෙනු ප්‍රමාණය 105 ක් වූ අතර, උපරිම අවදානම 1% කි.

 

රූපය 3.

Moving Average – බිට්කොයින් ජයග්රාහකයා3 

USD/JPY සඳහා හොඳම ලාභ හැකියාව / අවදානම් අනුපාතය පැය හතරේ කාල රාමුව මත ලබා ගන්නා ලදී. රූප සටහන 4 හි දැක්වෙන සැකසීම් භාවිතා කරමින්, ලාභය ඇමරිකානු ඩොලර් 9354 ක් සහ අලාභය ඇමරිකානු ඩොලර් 4236 ක් වූ අතර ගනුදෙනු 371 ක් සහ උපරිම අවදානම 5% කට වඩා නොවැඩි විය.

 

රූපය 4.

Moving Average – බිට්කොයින් ජයග්රාහකයා4 

USD/JPY සඳහා 'value' විකල්පය (රූපය 05) සඳහාද: පැය එකෙහි කාල රාමුව මත ඇමෙරිකානු ඩොලර් 593 ක අලාභයක් ද, ලාභය ඩොලර් 1216 දක්වා ද, 231 ක් දක්වා වූ ගනුදෙනු සංඛ්‍යාවක් සහ 1% ක උපරිම අවදානමක් විය.

 

රූපය 5.

Moving Average – බිට්කොයින් ජයග්රාහකයා5 

GBP/USD හි පරීක්ෂා කිරීම ද සුළු වශයෙන් පවා සිත් ඇදගන්නා සුළු යමක් ඉදිරිපත් කිරීමට අසමත් විය (රූපය 06) . මෙම යුගල සඳහා හොඳම ප්‍රතිඵලය පැය එකෙහි කාල රාමුව මත විය: ඇමරිකානු ඩොලර් 4285 ක ලාභයක් සහ ඩොලර් 3350 ක අලාභයක්, ගනුදෙනු 275 ට වැඩි සහ උපරිම අවදානම 4% විය.

 

රූපය 6.

Moving Average – බිට්කොයින් ජයග්රාහකයා6 

 

නිගමන:

  • MACD Sample සාපේක්ෂව, ඉහත ප්‍රතිඵලවලින් පෙන්නුම් කරන්නේ Moving Average උපදේශකයෙකුට යම් සැකසුම් යටතේ යම් ලාභයක් ලබා ගත හැකි බවයි: කෙසේ වෙතත්, ස්ථාවර ආදායම් වර්ගයක් ගැන කතා කළ නොහැකිය.
    මුදල් වර්ග කීපයක් සමග වෙළඳාම සහ ඉතා දැඩි ලෙස තෝරාගත් සැකසුම් යටතේ මෙම ප්‍රතිඵල කෙසේ වෙතත් වැඩිදියුණු කළ හැකිය. එසේ පැවසීමෙන්, අපගේ විශ්ලේෂණය පෙන්නුම් කරන්නේ උපදේශකයාට පැය එකෙහි සහ පැය හතරෙහි කාල රාමු මත පමණක් ලාභදායීව වෙළඳාම කළ හැකි බවයි.
  • M1, M5 සහ M15 යන කුඩා කාල රාමු වලදී අපි පරීක්ෂාවට ලක්වූ යුගල සඳහා මෙතෙක් කිසිදු සාධනීය ප්‍රතිඵලයක් නොලැබුනි: EUR/USD, USD/JPY සහ GBP/USD. මෙයින් ඇඟවෙන්නේ උපදේශකයා scalping හා දවසක කාලසීමාවේ වෙළඳාම සඳහා නුසුදුසු බවයි.


දැන් අපි අවසානය සඳහා ඉතිරිව ඇති වඩාත්ම සිත්ගන්නා හා අනපේක්ෂිත ප්‍රතිපලය වෙත හැරෙමු. උපදේශකයේ නිර්මාතෘවරුන් කිසිවිටෙකත් ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වෙළදාම් කිරීමට හැකි වෙතැයි විශ්වාස නොකලද, මෙම උපෙද්ශකය සමග එම වෙළදාම් සමඟ හොඳම ප්‍රතිඵල ලබා දුන්නේය.මෙම උපකරණ වල නිශ්චිතභාවය නිසා D1 වැනි දිගු කාලීන කාල රාමු මත වඩාත්ම පැහැදිලිව පෙනෙන ප්‍රවණතා ඉස්මතු වී ඇත. රූප සටහන 07 පැහැදිලිව පෙන්වනුයේ බිට්කොයින් (BTC, ඉහළ ප්‍රස්ථාරය) වැනි ක්‍රිප්ටෝ මුදල් නැගීමේ වටිනාකම අතර සෘජු සම්බන්ධතාවය සහ BTC/USD යුගලයේ D1 (පහළ ප්‍රස්ථාරය) හි Moving Average උපදේශකයෙහි ගනුදෙනු ලාභය වේ.

පෙන්නුම් කරන සැකසුම් උපයෝගි කර ගනිමින් උපදේශකය ඇමෙරිකන් ඩොලර් 4769 ක ලාභයක් පෙන්නුම් කර ඇති අතර එය ඇමරිකානු ඩොලර් 1473 ක අලාභයක් පෙන්නුම් කරයි. අපගේ විශ්ලේෂණය තුල අප දැක ඇති හොඳම ප්‍රතිඵලය මෙයයි.

රූපය 7.

Moving Average – බිට්කොයින් ජයග්රාහකයා7 

අපගේ ශ්‍රේණිගත කිරීම*

Moving Average – බිට්කොයින් ජයග්රාහකයා8 

*- මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම අප විසින් සිදු කරනු ලබන පරීක්ෂණ මත පදනම්ව, අපගේ මතය නියෝජනය කරයි. විවිධ මුදල් යුගල මත උපදේශකයෙකු පරීක්ෂා කිරීම සහ විවිධ සැකසුම් භාවිතා කිරීමෙන් සැලකිය යුතු තරම් ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකිය යන්න බැහැර කළ නොහැකිය.


« Forex රොබෝ උපදේශකයන් පරීක්ෂා කිරීම
පුහුණු වීම
ලබා ගන්න
වෙළෙඳපොළට නවක ද? "ආරම්භ කරන්න" යන කොටස භාවිතා කරන්න පුහුණු වීම ආරම්භ කරන්න
අපිව අනුගමනය කරන්න