ගිණුම් පිරිවිතර

මුදල් යුගල 33 + ලෝහ +
ක්‍රිප්ටෝ මුදල් (නව!)
වෙළෙඳ මෙවලම්
$100
අවම තැන්පතුව
පිප් 0.0 සිට
අභ්‍යන්තර බැංකු ස්ප්‍රෙඩ් පිප්
USD, ETH සහ BTC වලිනි
ගිණුමේ ශේෂය
1:1000 දක්වා*
ලෙවරේජ් අගය (ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ඇතුළුව)
0.0045% එක් වෙළදාමකට (එක් එක් පැත්තට)**
FX කොමිස්
ලොට් එකක් සදහා 0.1% දක්වා, එක් එක් පැත්ත සදහා**
Cripto කොමිස්
5 ක් දක්වා
මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ නිරවද්‍යතාවය
0.01
අවම කොටස් අගය
එය 0.1 ත් 50 අතර වේ
උපරිම කොටස් අගය
100
උපරිම විවෘත තත්ව හා
ආරම්භ වීමට නියමිත නියෝග
60%/40%***
සීමා ඇමතුම/නැවතීම් මට්ටම
මොහොතේම
ක්‍රියාත්මක වීම ඒ
අනුමත
ස්වයංක්‍රිය වෙළෙදාම

අන්තර්ජාතික බැංකු දත්ත සඳහා ප්‍රවේශය ලබා දෙන Zero ගිණුම, අවම පිරිවැයකින් ගනුදෙනු කිරීමට මෙන්ම වෙළඳාම් සඳහා පුළුල් වෙළඳපළක් ලබා දෙයි. අභ්‍යන්තර බැංකු ස්ප්‍රෙඩ් අගය 0.0 වේ. මීට අමතරව, සාමාන්‍ය මුදල් යුගල, ලෝහ, ක්‍රිප්ටෝ මුදල් සමග ගනුදෙනු කිරීමට ඉඩ සලසයි. වෙළදාම් අගය අංක 5කින් සමන්විත වේ.

මෙම ගිණුමෙහි එක් එක් ගනුදෙනුව සඳහා කොමිස් මුදලක් අය කෙරේ. කොමිස් ප්‍රමාණය අනුව ගිණුමේ පිරිවැටුම රඳා පවතී.

විදේශ විනිමය සඳහා ගිවිසුම් පිරිවිතරය
සංකේත දිගු හුවමාරුව කෙටි හුවමාරුව අවම Spread සාමාන්‍ය Spread කොටස් අගය 1
EURUSD -0,8 0,38 0 0,3 100,000 EUR
USDJPY 0,2 -0,6 0 0,2 100,000 USD
GBPUSD -0,6 0,2 0,1 0,4 100,000 GBP
USDCHF 0,4 -0,8 0 0,3 100,000 USD
EURCHF 0,05 -0,3 0,1 0,4 100,000 EUR
AUDUSD -0,1 -0,15 0,1 0,4 100,000 AUD
USDCAD -0,1 -0,4 0,2 0,4 100,000 USD
NZDUSD -0,1 -0,3 0,1 0,4 100,000 NZD
EURGBP -0,4 0,1 0,2 0,5 100,000 EUR
EURJPY -0,4 0,1 0,2 0,5 100,000 EUR
GBPJPY -0,05 -0,35 0,3 0,8 100,000 GBP
GBPCHF 0,3 -0,8 0,3 0,8 100,000 GBP
CHFJPY -0,6 0,2 0,4 1 100,000 CHF
EURAUD -1,2 0,6 0,6 1,3 100,000 EUR
EURCAD -0,9 0,4 0,6 1,4 100,000 EUR
AUDCAD 0,03 -0,3 0,6 1,4 100,000 AUD
AUDJPY 0,2 -0,5 0,7 1,6 100,000 AUD
CADJPY 0 -0,4 0,9 1,8 100,000 CAD
NZDJPY 0,2 -0,5 0,9 1,8 100,000 NZD
GBPCAD -0,4 -0,1 0,8 1,9 100,000 GBP
GBPNZD -1,1 0,6 1,4 2,8 100,000 GBP
GBPAUD -0,8 0,3 0,6 1,2 100,000 GBP
AUDNZD -0,3 -0,1 0,6 1,4 100,000 AUD
AUDCHF 0,4 -0,8 0,7 1,5 100,000 AUD
EURNZD -1,55 0,8 1,1 2,1 100,000 EUR
CADCHF 0,3 -0,6 0,9 1,3 100,000 CAD
NZDCAD 0,1 -0,4 0,9 1,6 100,000 NZD
NZDCHF 0,4 -0,9 0,8 1,3 100,000 NZD
USDNOK 0,3 -4,4 12 31 100,000 USD
USDSEK 2,2 -7,2 11 29 100,000 USD
USDZAR -31 11 60 170 100,000 USD
USDCNH -48 -52 4 5,5 100,000 USD
USDSGD -0,2 -0,3 0,4 2,2 100,000 USD

ලෝහ සඳහා ගිවිසුම් පිරිවිතරය
සංකේත දිගු හුවමාරුව කෙටි හුවමාරුව අවම Spread සාමාන්‍ය Spread කොටස් අගය 1
XAUUSD -0,3 -0,2 0 0,2 100 oz. tr.
XAGUSD -0,1 -0,02 0 0,3 1000 oz. tr.

Crypto සඳහා ගිවිසුම් පිරිවිතර
නම සංකේත දිගු හුවමාරුව කෙටි හුවමාරුව අවම Spread (USD) සාමාන්‍ය Spread (USD) කොටස් අගය 1 අවම ලොට් අගය
Bitcoin BTCUSD 18% year 18% year 5 20 1 BTC 0,01
Litecoin LTCUSD 18% year 18% year 0,6 1,8 1 LTC 1
Ethereum ETHUSD 18% year 18% year 0,2 1,4 1 ETH 1
Dash DSHUSD 18% year 18% year 1,5 2,2 1 DSH 1
Ripple XRPUSD 18% year 18% year 0,07 0,11 1 XRP 100
Bitcoin Cash BCHUSD 18% year 18% year 1,1 2,6 1 BCH 0,1

කොටස් - එක් ගණුදෙනු මෙවලමක් සඳහා ඇති පරිමා ඒකකයකි. එය මූලික මුදල් වල ඒකක 100,000 ට සමාන වේ.

සීමා මට්ටම හා නියෝග නැවතුම - වත්මන් මිල හා ඇනවුමක් මට්ටම (ලකෂය) අතර අවම පරතරය. මෙම පරතරය තුල, ලාභ ගැනීම, අලාභ නැවතුම සහ ආරම්භ වීමට නියමිත නියෝග ඇණවුම් කළ නොහැකිය. මෙම පරාසය තුළ ඇණවුම් නියෝග දීමට උත්සාහ කරන විට සේවාදායකය මඟින් දෝෂ පණිවිඩයක් එවන අතර මෙම නියෝග පිළිනොගනී. සීමා මට්ටම හා නියෝග නැවතුම යන දෙකම සාමාන්‍ය spread (පැතිර) අගය සමාන වේ.

හිමාංක මට්ටම - ඉටු කිරීමට සමීප නියෝග වෙනස් කිරීමට නොහැක. මෙම මට්ටම තුළ ක්‍රියාත්මක වීමට ඇති නියෝග වෙනස් කිරීමට, මකා දැමීමට හා ස්ථාන වෙනස් කිරීමට නොහැක. හිමාංක මට්ටමේ වටිනාකම, ගනුදෙනු මෙවලම් වල spread අගයේ අඩකට සමාන වේ.

හුවමාරු අනුපාතය - රැයක් පුරාවටම ගණුදෙනුව තබා ගැනීම සඳහා ඇති ගෙවීමයි. [හුවමාරු වටිනාකම අංකයක් ලෙස පෙන්නුම් කරයි.] මෙම හුවමාරු අගය ධන අගයක් ගැනීමට ද, සෘණ අගයක් ගත හැකි අතර එය පොලී අනුපාතය අතර වෙනස ලෙස ගණනය කරයි. හුවමාරු අගය සේවාදායක කාලය මත දින පතා 00.00 දී ගනු ලබයි. බදාදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා හුවමාරු අගය තුන් ගුණයකින් වැඩි වේ. හුවමාරු අනුපාතය යනු ව්‍යවහාර මුදල් යුගලයේ එක පිප් එකකට මිල, කොටස් ගණනින් හා දින ගණනින් වැඩි කර පසු ලැබෙන අගය යි.

ආන්තික ඇමතුම - වෙළඳ ගිණුමේ ආන්තිකය මුදල කොටස් අතර අනුපාතය විසින් අවසර මට්ටමට පහළින් යන විට ඇති වන අනතුරු ඇඟවීමකි. මෙම අවස්ථාවේ දී, වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් අනූව සේවාදායකයාගේ අනතුරු ස්ථාන එකක් හෝ කිහිපයක් වසා දැමීමට [අවශ්‍ය නොවන] තැරැව්කරුවන්ට අයිතියක් තිබේ.

පිටත නතර වීම් - වෙළඳ ගිණුමේ ආන්තිකය වටිනාකම කොටස් අතර අනුපාතය විසින් අනුමත මට්ටමට පහළින් යන විට පෙන්නුම් කරන ඈවර මට්ටමයි. මෙම අවස්ථාවේ දී, වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් අනූව ගිණුමේ සෘණ ශේෂ වැළැක්වීම සඳහා සේවාදායකයාගේ අවශ්‍ය නොවන අනතුරු ස්ථාන එකක් හෝ කිහිපයක් වසා දැමීමට තැරැව්කරුවන්ට අයිතියක් තිබේ

*ලේවරේජ් අගය පහත පරිදි අදාල වේ: විවෘත කර ඇති වෙළදාම් ලොට් 10 දක්වා - ලෙවරේජ් 1:1000, ලොට් 10-20 - 1:500, ලොට් 20-50 - 1:200, ලොට් 50 ට වඩා - 1:100. එය විවෘත කර ඇති වෙළදාම් හි මුදල් යුගල මත වෙනස් විය හැකිය.

**මසක වෙළඳාම් පිරිවැටුප ලොට් 1000 කට වඩා වැඩි නම්, වට්ටම් ලබා දෙනු ලැබේ.

***වෙළඳපොල වැසීමට පැයකට පෙර, සීමා ඇමතුම/නැවතීම් මට්ටම 200% දක්වා පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව ඉහල යා හැකිය. එබැවින් සතිඅන්තයේ විවෘත කර තබන වෙළදාම් පිලිබදව සැලකිලිමත් වන්න.

****ශක්තිමත් වෙළෙඳපොළ වෙනස් වීම් ඇති විට, MT සේවාදායකය සැම විටම පරතර මට්ටම නිවැරදිව ගණනය නොකරන බැවින් පුවත් වෙළෙඳාම මෙම ගිණුම් වර්ගය සඳහා සහය නොදක්වයි. [උදාහරණයක් ලෙස ප්‍රධාන ආර්ථික පුවතක් නිකුත් වූ නිසා]

අපිව අනුගමනය කරන්න