ලෙවරේජ් 1:1000සමගින් ක්‍රිප්ටෝ මුදල් වෙලදාම් කරන්න!
වෙළඳ ගිණුමක් විවෘත කරන්න!ආකෘති පත්‍රය පිරවා, ඔබේ ගිණුමට මුදල් තැන්පත් කර වෙළඳාම ආරම්භ කරන්න
ගිණුමේ මුදල් වර්ගය:
මෙම ගිණුම බිට්කොයින් වලින් දක්වා ඇති අතර මුදල් තැන්පත් කිරීම බිට්කොයින් වලින් සිදු වේ.
මෙම ගිණුම USD වලින් දක්වා ඇත
ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සහ විවිධ ගෙවීම් පද්ධතිවලින් මුදල් තැන්පත් කළ හැකිය.
ඩොලර් 100 ක්

Bitcoin 1, Litecoins 1000, Ethereums 100 මිලදී ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත්

ලෙවරේජ් අගය 1:1000

අපි ඔබේ වෙළඳාම නොමිලේ ලබා දෙන්නෙමු!

බිට්කොයින් ඉහල යන්නේද?ලෙවරේජ් ආධාරයෙන් තවත් බිට්කොයින් මිලට ගන්න
බිට්කොයින් බිඳ වැටෙයිද?බිට්කොයින් විකිණීම මගින් ඔවුන්ගේ වැටීමෙන් උපයන්න!
ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හි වෙළඳාම් කිසි දිනක නොනිදයි. මෙහි නිවාඩු හෝ නිවාඩු දින නොමැත. අප සමඟ එක් වී වෙළඳාම් කළ යුත්තේ ඇයි?
Why should one trade with us?
  • 1වෙළඳාම MT4 වේදිකාව මත සිදු කෙරේ. ඕනෑම උපදේශකයෙකු හා රොබෝවරුන් සමඟ වෙළඳාම් කිරීම සඳහා අවසර ලැබේ
  • 21:1000 දක්වා ලෙවරේජ් භාවිතා කිරීම සඳහා කොමිස් මුදල් අය නොකෙරේ.
  • 3ගිණුමේ වර්ගය අනුව, ඔබට USD හෝ බිට්කොයින් තැන්පත් කල හැකිය
  • 4නිවාඩු දින හෝ නිවාඩු නොමැතිව 24/7/365 ගනුදෙනු කල හැකිය