මෙටාට්‍රේඩර් 5 හි ක්‍රිප්ටෝ වෙළදාම!

තැරැව්කරුවාගේ සහ විනිමය හුවමාරු වල ප්‍රතිලාභ සියල්ල ඔබ සතුය

වෙළඳ ගිණුමක් විවෘත කරන්න!ආකෘති පත්‍රය පිරවා, ඔබේ ගිණුමට මුදල් තැන්පත් කර වෙළඳාම ආරම්භ කරන්න
නියාමනය වන ක්‍රිප්ටෝ තැරැව්කරුවෙකි
මෙටාට්‍රේඩර් 5 වෘත්තීය හුවමාරු වේදිකාව
ආරක්ෂාව
USD/BTC/ETH මගින් තැන්පතුව
Broker
Exchange
Start
trading and
tell
everyone
that you
also have a
bitcoin now
මෙටාට්‍රේඩර් 5 වෘත්තීය හුවමාරු වේදිකාව මත තැරැව්කරුවන්ගෙන් සහ විනිමය හුවමාරු වලින් විනිවිද පෙනෙන වෙළඳාම
ණයකරණයසීමා වෙළඳාමට ස්තූතියි, ඔබට බිට්කොයින් එකක ගනුදෙනුවක් විවෘත කිරීමට වැය වන්නේ ඩොලර් 100 කි
ලාභදායී කොමිස්නිර්මාපක වෙළෙන්දෙකු වී එක් ගනුදෙනුවකට 0.02 ක කොමිස් මුදලක් උපයන්න. ලබාගන්නා වෙළෙන්දෙකු සඳහා කොමිස් 0.09% කි.
විනිවිදභාවයසේවාලාභීන් එකිනෙකා සමග වෙළඳාම් සිදු කරයි. වෙළඳාමේ එක් එක් වෙළෙන්දාට සීමිත නියමයන්, ඒවායේ මට්ටම් හා පරිමානයන් දැකගත හැකිය.
විවිධත්වයප්‍රධාන ක්‍රිප්ටෝ යුගල 14, හරස් යුගල. ප්‍රවීණ උපදේශකයින් භාවිතා කල හැකිය.
පහසු සහ වේගවත්යමුදල් තැන්පත් කිරීම/ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රම 15 ක්. USD, BTC සහ ETH යන ගිණුම් හි මුදල් ආපසු ගැනීම සඳහා සීමාවන් නොමැත.
භාවිතයට පහසුයලියාපදිංචියට විනාඩියක් පමණක් ගත වේ. තහවුරු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.
1 250 000රටවල් 185 ක1 250 000 කට අධික පිරිසක් අපව විශ්වාස කරයි
40+වෘත්තීය සම්මාන 40+ ක්! විශ්වාසවන්තම තැරවුකරු 2017/2018
24 / 7 / 365නිදහස් සහ අසීමිත වෙළඳාම 24/7/365 පුරා