වෙළෙඳ වැඩසටහන විශේෂයෙන් ම වෙළඳුන් සහ කළමනාකරුවන් සඳහා හඳුන්වා දී ඇති අතර එකම අවස්ථාවේ දී ගිණුම් කිහිපයක් සමග වැඩ කිරීමට ද හැකියාව ඇත. එය පරිශීලක මිත්‍ර අතුරු මුහුණතක් ඇති අතර සියලු ප්‍රධාන මෙටට්‍රේඩ 4 විශේෂාංග මෙන්ම ආරක්ෂිතව දත්ත සම්ප්රේෂණය ද කල හැක. මේ සඳහා උසස් ආරක්ෂක විසඳුම් පද්ධතියට ස්තුති වන්ත විය ය.

භාවිතයට පහසු වීම හා පුළුල් පරාසයක පවතින විශේෂාංග, අත්දැකීම් අඩු වෙළෙන්දන්ට පවා ඉක්මනින් ලබා ගැනීමට හැකි වන ලෙස මෙටට්‍රේඩ 4 වේදිකාව වෙළඳපළ විශ්ලේෂණය සඳහා භාවිතා කළ හැකි අතර මලිටි ටමිනලය වෙළෙඳාම සඳහා භාවිතා කළ හැක.

අනෙකුත් ප්‍රධාන වාසි

  • නියෝග විකිණීමට හා මිලදී ගැනීමට සහ ඒවා වෙනස් කිරීමට සහ තනතුරු සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් වසා දැමීමට හැක.
  • කළමනාකරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් අධීක්ෂණය සඳහා ඉඩ සලසා දෙන ආයෝජකයන්ගේ ගිණුම් සඳහා පමණක් මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ
  • එක් එක් ගිණුම් සඳහා අවශ්‍ය ගනුදෙනු පරිමාවන් අතින් හෝ ස්වයංක්‍රියව ව්‍යාප්ත කිරීම (ගණිත ක්‍රම මඟින් සමානව බෙදා හැරීම හෝ ප්‍රාග්ධන අනුපාතය අනුව ගනුදෙනු පරිමාව ස්වයංක්‍රියව ව්‍යාප්ත කිරීම)

කරුණාවෙන් සලකන්න:

  • මල්ටි ටමිනලය පිළිබඳ වූ පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය අධ්‍යනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. මෙම වැඩසටහන නිරූපණ ගිණුමක් මඟින් පරීක්ෂා කිරීම අප විසින් නිර්දේශ කරනු ලබයි.
  • සියලු කළමනාකරණ ගිණුම් එක් සේවාදායකයක් මත තිබිය යුතු ය.
පුහුණු වීම
ලබා ගන්න
වෙළෙඳපොළට නවක ද? "ආරම්භ කරන්න" යන කොටස භාවිතා කරන්න පුහුණු වීම ආරම්භ කරන්න
ප්‍රවර්ධන සහ පාරිතෝෂික
ලාභදායී වෙළඳාම් සඳහා විශේෂ දීමනා සහ කොන්දේසි වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න
අපිව අනුගමනය කරන්න